Renovering och upprustning av kyrkan

Under 50 år händer mycket. Lokaler och möbler används och slits. Verksamheter förändras och nya behov uppstår. Tekniker utvecklas och nya möjligheter att lösa problem framkommer. I samband med jubileet har församlingen beslutat att renovera och förnya kyrkan på en rad områden. Vad ska då göras? Jo, bland annat detta:

Belysning på kyrktorgen och i kyrksalen

I många fall upplevs rummen i Betlehemskyrkan som mörka. Dels på grund av
material som absorberar mycket ljus, dels för att belysningsanläggningen är eftersatt. Med ljus på vertikala ytor reflekteras ljuset ut i rummet och bidrar till en högre ljusnivå som helhet. Med ett släpljus från tak ned mot golv lyfts dessutom tegelväggens fina struktur fram. I kyrksalen ska mosaikfönstren få belysning och dessutom blir det ny allmänbelysning, samt en översyn och komplettering av ”scenbelysningen”.

Uppskattad kostnad ca 600 000 kr

Akustik och ljudteknik i kyrksalen

För att komma till rätta med de största problemen med akustiken har det visat sig att det krävs en viss ombyggnation av taket i kyrksalen i form av dämpande akustikputs och akustikskivor. Samtidigt kommer alla vita ytor i kyrksalen att målas om, något som inte gjorts sedan kyrkan byggdes för 50 år sedan.

Uppskattad kostnad ca 800 000 kr

En del har redan hänt på teknikområdet de senaste åren (nytt mixerbord, nya mikrofoner, m.m.). Dock är det inte tillräckligt för att komma till rätta med alla problemområden, utan det tittas också på bl.a. nya högtalare.

Uppskattad kostnad ca 1 200 000 kr

Möbler till Maria- och Johannessalen samt kyrkbänkar

De stolar och bord som idag finns i Maria- och Johannessalen har gjort ett utmärkt jobb under de femtio år de använts, men nu är tyvärr många av dem slitna och på väg att gå sönder. Dessutom har materialet i stoppningen lösts upp och kan utgöra en hälsofara i längden. Till Mariasalen köps 150 nya stolar och 25 nya bord in. Samtidigt renoveras ca 125 av de bästa befintliga stolarna, för att använda i Johannessalen. Även bänkarna i kyrksalen behöver en översyn, då tyg och infästning börjar bli så slitet att behovet av omklädning rycker allt närmare.

Uppskattad kostnad ca 625 000 kr


Mer information om renoverings- och ombyggnadsplanerna kommer här att presenteras under våren.